Ohjelmahaun rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI

X-Con 2018 -tapahtuman ohjelmanjärjestäjiksi ilmoittautuneet

 

REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ

Illusia ry.
c/o Janina Kahela
studioillusiart@gmail.com

 

REKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ

Kukka-Maaria Hautamäki

 

MISTÄ TIETOJA HANKITAAN

Kaikki rekisterin sisältämä tieto hankitaan ilmoittautumislomakkeesta ja ilmoittautuneen suostumuksella.

 

REKISTERIN SISÄLTÖ

Rekisteri sisältää ainoastaan tapahtuman järjestämiseen tarvittavia tietoja. Näitä ovat henkilön tunnistamiseen liittyvät tiedot (nimi) ja yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero). Tämän lisäksi kerätään sisällöllistä, tapahtumaan liittyvää tietoa, joka ei liity henkilöön.

Tätä henkilötietorekisteriä käytetään vain tämän tapahtuman vaatiman ajan. Tapahtuman jälkeen osallistujatiedot (osallistujien lukumäärä) raportoidaan anonymisoituina Illusia ry:lle, jonka jälkeen tätä tapahtumaa varten kerätty henkilörekisteri tuhotaan asianmukaisia menetelmiä käyttäen.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilörekisterin tietoja käytetään yhteydenpitoa varten, ohjelmanjärjestäjiä valittaessa ja anonymisoituina tapahtuman raportoinnin yhteydessä.

 

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Rekisteriä säilytetään Google Drivessä.

Rekisteri on sähköinen ja se on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan valikoidut tämän pelin tuotantotiimin jäsenet (Kukka-Maaria Hautamäki, Janina Kahela, Paula Pennanen ja Laura Sirola). Mikäli haluat tietää tarkemmin, kuka tietosi näkee, voit kysyä sitä yllämainituilta henkilöiltä.

 

TIETOJEN LUOVUTUS TAI SIIRTO EU:N JA ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilökohtaisia tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle paitsi voimassa olevan lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja siirretään Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle (Google Drive- palveluun).