Ohjelma 2019

X-Conin tehtävänä on tuoda yhteen larppien järjestäjät ympäri Suomea antaen mahdollisuuden tutustumiseen, yhteistyökumppaneiden löytämiseen sekä omien kokemusten jakamiseen. Tapahtuman ohjelma koostuu eri aiheita käsittelevistä luennoista, työpajoista, osallistavista keskustelupiireistä ja vapaamuotoisemmasta ohjelmasta. Alla on kuvaukset ohjelmasta tapahtumassa.

Tulevien projektien esittely ja värväys

Ohjelmajärjestäjä: X-Con

Perjantai klo. 20 alkaen Sali

Tässä kevyessä iltaohjelmassa pääset esittelemään ja näkemään tulevia pelejä sekä etsimään tekijöitä ja osaajia mukaan. Ilmoitathan etukäteen järjestäjille jos haluat esitellä projektiasi! Esitykset eivät saa olla yli 5 minuuttia pitkiä, mutta myös ihan ajatusvaiheessa olevat projektit käyvät myös.

Organisoinnin ja delegoinnin työkalut

Ohjelmanjärjestäjät: Sami Nikander, Joonas Iivonen

Lauantai klo 9:15-10:00 Sali

Miten tehdä tehokkaasti päätöksiä porukassa? Miten välttää diskuteerausluupit? Miten osallistaa kaikki? Mitä vaihtoehtoja on perinteisille pyöreän pöydän kokouksille? Esittelemme tilaisuuksien vetämisen ja delegoinnin työkaluja: miten monen tekijän porukassa saadaan töiden jako ja päätöksenteko toimivaksi niin, ettei kenenkään pää pahasti hajoa.

Osallistavan äänisuunnittelun työpaja

Ohjelmanjärjestäjä: Iiris Kaasinen

Lauantai klo 9:15-10:45 Luokka

Osallistavan äänisuunnittelun työpajassa tarkastelemme esimerkkien avulla keskustellen, spekuloiden ja fyysisesti testaten, miten pelaajia voi ottaa paremmin osaksi pelin yhteistä äänimaailmaa. Käymme läpi erilaisia keinoja ja työtapoja, kuten ääni-improvisaatiota ja keinotekoista hiljaisuutta larp-kontekstissa, sekä opettelemme, miten huudetaan ja tehdään hassuja ääniä mörköpukujen alla äänifysiologialle turvallisesti sekä teknologian avustamana, ja miten näitä asioita voi selkokielellä briiffata pelaajille. Tarkoitus on myös keskustella siitä, millaisissa pelitilanteissa nämä keinot toimisivat parhaiten. Työpaja sopii sekä aloitteleville pelinjohtajille ja musiikista/äänisuunnittelusta mitään tietämättömille että molempien osa-alueiden konkareille. Vetäjänä musiikkikasvattaja ja larpin äänisuunnittelusta opetuskäytössä graduaan tekevä Iiris Kaasinen.

Ison larp-projektin käytännön hallinta

Ohjelmanjärjestäjät: Laura Kröger, Vera Schneider

Lauantai klo 10:15-11:45 Sali

Tapahtumatuotannon ja projektinjohtamisen ammattilaiset Laura Kröger ja Vera Schneider keskustelevat larpin järjestämisestä tuottajana ja projektipäällikkönä. Mitä ottaa huomioon? Miten pitää pakka kasassa? Miten johtaa tiimiä, pitää huolta että kaikki tulee tehtyä ja että tapahtuma rullaa niin ennen, jälkeen kuin pelin aikanakin. Laura ja Vera kertovat omia kokemuksia, keskustelevat erilaisista toimintatavoista ja vastaavat yleisön kysymyksiin (ison) larppiprojektin käytännön toteuttamisesta.

Taulukkolaskentaohjelmien peruskäyttö

Ohjelmanjärjestäjä: Heini Turpeinen

Lauantai klo 11:15-12:00 Luokka

Työpajassa rakennetaan toimiva automatisoitu perustaulukko taulukkolaskenta-ohjelmalla esimerkiksi pelibudjettia varten.

Metatekniikat larpeissa

Ohjelmanjärjestäjä: Ruska Kevätkoski

Lauantai klo 14:00-15:30 Sali

Työpajassa tutustutaan erilaisiin metatekniikoihin, kokeillaan joitakin niistä käytännössä ja mietitään, millaisissa larpeissa niitä voisi soveltaa. Metatekniikat ovat erilaisia narratiivisia työkaluja, joilla toisaalta helpotetaan pelinaikaista kommunikaatiota, toisaalta tuodaan peliin sen tila-aikajatkumon ulkopuolisia elementtejä. Tuttu esimerkki metatekniikoista on lähes kaikissa larpeissa käytössä olevat turvamekaniikat (esim. liikennevalot, cut/break), vähemmän tunnettuja ovat esimerkiksi monologue box tai ars amandi. Myös black boxia, abstraktia skenografiaa tai pelin tunnusbiisiä voi ajatella metatekniikoina.

Neuvottelupelin järjestäminen

Ohjelmanjärjestäjä: Jupe Rantalainen

Lauantai klo 14:00-14:45 Luokka

Rauhanneuvotteluista järjestettyihin avioliittoihin: Neuvottelupelien yleisimmät ongelmakohdat ja niiden selättäminen pelinjohtajana.

Miten tukea terveitä asenteita: burnoutin glorifioinnista kestävään työtapaan

Ohjelmanjärjestäjä: Sami Nikander

Lauantai klo 14:00-14:45 Lounge

Esineet peleissä: esinejuonien ja juoniesineiden suunnittelu ja toteutus

Ohjelmanjärjestäjä: Lotta Laukkanen

Lauantai klo 15:00-15:45 Luokka

Tähän käytettiin 600e ja sen näki kolme pelaajaa” vs. ”pyhä esine perustuu täysin tähän jesarilla kiinnitettyyn peliohjelappuun” ynnä muut esinejuonien kiusalliset kliseet. Kuinka pitää järki kädessä, jalat maassa ja sudenkuopat kauempana.

Solmukohta 2020 suunnittelua

Ohjelmanjärjestäjä: Massi Hannula

Lauantai klo 15:00-16:30 Lounge

Solmukohta on kansainvälinen Nordic Larp -konferenssi, joka järjestetään 2020 Tampereella. Tule kuulemaan uusimmat käänteet skenetapahtumasta ja pohtimaan kanssamme koko pohjoismaisen larppaamisen skenelle suunnatun tapahtuman käytäntöä, turvallisuusasioita ja tapahtumarunkoa. 

Ennalta suunnitellut kohtaukset ja esitykset larpeissa

Ohjelmanjärjestäjä: Suvi Telivuo

Lauantai klo 16:00-16:45 Sali

Esitykset ja ennalta suunnitellut kohtaukset voivat palvella koko pelin tasolla esimerkiksi pelin jaksottamisen, juonien edistämisen ja hahmoille keskusteluaiheiden antamisen muodossa, kuin myös yksittäisen pelaajan tasolla esimerkiksi voimannuuttamisen ja oman luovuuden jakamisen muodossa. Minkälaiset esitykset sitten toimivat ja mitkä ei?

Ohjelma on keskustelutilaisuus, jonka aiheena on esitykset larpeissa kuten esimerkiksi. fight nightit, geneerisesti taistelukohtaukset, musiikkiesitykset, tanssiesitykset, julkiset haastattelut, puheet yms. 

Tarkoituksena olisi saada vastauksia kysymyksiin mikä toimii, mikä ei toimi, minkälainen ohjelma/esitys palvelee peliä, millä tavoin esityksiä voi käyttää pelissä, millä keinoilla voisimme mahdollisesti helpottaa esitysten tekemistä ja osallistamista, ja käydä läpi minkälaisia ajatuksia esitykset ovat herättäneet katsojalle, tekijälle tai tuottajalle.

Teknologia apuna larpin suunnittelussa ja toteutuksessa

Ohjelmanjärjestäjä: Janne Koponen

Lauantai 16:00-16:45 Luokka

Miten nykyteknologiaa voidaan hyödyntää larp-projektin eri vaiheissa ja miten teknologia voi olla myös tukena itse pelissä. Mitä haasteita teknologian käyttö voi tuoda ja miten niiltä voidaan välttyä. Esityksessä käyn esimerkkien kautta läpi millaisia teknologioita larpeissa voidaan käyttää apuna ja lopuksi katsotaan vielä uusimpiin teknologioihin kuten koneoppimiseen ja niiden luomiin mahdollisuuksiin.

(Käsi)kirjoittamisen teoria hahmo- ja juonisuunnittelun apuna

Ohjelmanjärjestäjä: Niina Niskanen

Lauantai 18:00-18:45 Sali

Kuten kirjat ja elokuvat, larppikin on tarinankerrontaa. Toimivissa tarinoissa on usein samanlaisia elementtejä, kuten genrevalinta, konflikti, vastavoimat ja juonenkuljetus. Ohjelmassa käydään läpi joitakin niistä ja niiden soveltamista larpeissa. Ohjelma perustuu Niinan kirjoittajaopintoihin, kirjailijan työhön ja Robert McKeen teokseen Story.

Pelaajaviestintä osana tuki- & turvatoimintaa

Ohjelmanjärjestäjä: Paula Pennanen

Lauantai 18:00-18:45 Luokka

Pelaajaturvallisuus (tuki&turva) alkaa jo ensimmäisistä pelaajille lähetetyistä viesteistä ja somepresenssistä: selkeällä kommunikoinnilla ja oikea-aikaisella informaatiolla varmistetaan pelaajien luottamus pelinjohtoon sekä tuetaan pelaajayhteisön turvallisen kulttuurin synytyä.

Esityksessä kerrotaan ohjenuoria, mitä tietoa pelistä tulee kommunikoida etukäteen ja missä mediassa (verkkosivut, infokirjeet, sosiaalinen media), miten viestiä pelin säännöistä ennakkoon sekä pelipaikalla, ja miten pelin tuki&turvatiimi toimii. Ohjelmassa on tarkoitus keskustella ja jakaa hyviä käytäntöjä larppauksen tuki&turva-toiminnasta ja miten tukea pelaajien turvallisuudentunnetta larpeissa.

Näin huijaat pelaajiasi – Do’s and Don’t’s

Ohjelmanjärjestäjät: Hanna Puolakka, Susanna Veijalainen

Lauantai 19:00-19:45 Sali

Hannalla ja Suskalla on pelinjärjestäjäparina pitkä historia pelien kirjoittamisesta, joissa on jonkinlainen ennalta salattu ja pelissä ilmenevä isompi catch, twist, turn, ja niin edelleen. Yhdistävänä tekijänä peleissä on pelaajien yllättäminen isolla huijauksella, jota nämä eivät ole osanneet odottaa. Ensimmäisen tällaisen pelin kaksikko järjesti jo vuonna 2004, ja viimeisimpänä ehkä X-Conilaisillekin tuttu AVARUUSOOPPERA 2020. Tässä 15 vuoden aikana he ovat oppineet kantapään kautta, millaisia pelaajan ”huijaamisia” voi tai ylipäänsä kannattaa tehdä, milloin se on hyvä tehokeino ja milloin turhaa tai jopa haitallista kikkailua.

Ohjelmassa käytetään esimerkkeinä Hannan ja Suskan omia pelejä, ja niiden kautta tuodaan ilmi, miten, milloin ja missä asioissa heidän mielestään mukaan pelaajia voi ja kannattaa ”huijata”, ja tietysti, miten se käytännössä onnistuu. Toinen tärkeä osuus on se, millaiset koijaukset kannattaa suosiolla unohtaa. Ohjelmassa käydään läpi monenlaisia yllätyksiä klassista genrehuijauksesta kaikennäköisiin muihin odottamattomiin käänteisiin.

Alkubriiffit, miten niitä voisi kehittää?

Ohjelmanjärjestäjä: Nonna Laeslehto

Lauantai 19:00-19:45 Luokka

Kuvittele tilanne: pelaajat saapuvat pelipaikalle, etsivät kontaktit käsiinsä ja jäävät odottamaan sitä hetkeä, kun pelinjohtaja aloittaa yksinpuhelun tulevasta pelistä. Liian usein siinä tulee itsekin toisteltua asioita, joita on ehkä ollut jo infomailissa ja maailmamateriaaleissa. Tule ideoimaan alkubriiffejä ja workshoppeja, joissa pelaajat pääsisivät paremmin sisälle peliin, ja ennen peliä käytetystä ajasta saataisiin mahdollisesti enemmän irti.

Larp.fi työpaja

Ohjelmanjärjestäjä: Merli Juustila

Sunnuntai 10:15-11:45 Sali

Työpajassa suunnitellaan yhdessä miten larp.fi – sivustoa voisi kehittää palvelemaan vielä paremmin skenen tarpeita. Työpajaan liittyy tämän vuoden kotitehtävä.

Pelinjohdon tarpeen minimointi

Ohjelmanjärjestäjä: Elli Ojaniemi

Sunnuntai 11:15-12:45 Luokka

Miten larppia voi pyörittää lähes ilman larpin aikaista pelinjohtajaa? Esittelen käyttämiäni pomminvarman juonisuunnittelun periaatteita sekä mekaniikkoja, joilla juonet saa etenemään ilman pelinjohtajaa. Lisäksi puhun hieman pelaajien metaohjeistuksesta ja pelin aikaisten tehtävien delegoinnista. Esitellyt keinot mm. vähentävät pelinjohdon sekä pelaajien huolta juonien etenemisestä ja mahdollistavat esimerkiksi sen, että pelinjohtaja voi itse pelata mukana pelaajahahmoa.

Mitä me oikein osaamme?

Ohjelmanjärjestäjä: Vera Schneider

Sunnuntai 12:15-13:00 Sali

Kulttuurituottaja, kehitystyön ammattilainen ja yrittäjä Vera pohtii luennossa mitä me larppien tekijät muiden silmissä oikein osaamme ja teemme, ja millä tavalla olemme relevantteja. Noin 30min luennon jälkeen pohdimme aihetta keskustelun kautta.