Ennakkotehtävät

Kurssille osallistuvat tutustuvat materiaaliin etänä. Tehtävien tarkoituksena on toimia omaa pelintekijäkuvaa reflektoivina ja tukevina. Tavoitteena on aloittaa ajatusprosessi ennen kurssin lähipäiviä, jotta lähipäivien luentotunnit käytetään mahdollisimman tehokkaasti.

Kurssilaisille lähetettyjen ennakkotehtävien laajuus on kolme etäopiskelupäivää.

1. Minä pelintekijänä

  1. Miten kuvailisit itseäsi pelintekijänä ja missä asioissa haluaisit kehittyä?
    Voit esimerkiksi tutustua Arhi Makkosen Ropeconissa 2018 pitämään esitelmään “Pelinjohtajan monet kasvot”, jossa on esiteltynä 16 erilaista roolia, joita tarvitaan larpin järjestämisessä. Mitkä näistä rooleista koet itsellesi mieluisimpina, tai missä koet olevasi hyvä? (Lataa PDF tästä)
  2. Mikä sai sinut kiinnostumaan pelintekemisestä, ja jos olet jo ollut mukana järjestämässä pelejä, mikä on ollut palkitsevinta?
  3. Mikä pelinteossa tuntuu hankalimmalta? Missä haluaisit kehittyä?
  4. Millaisia pelejä järjestät mielelläsi? Millaisia pelejä haluaisit järjestää?

2. Odotukset X-Conille

  1. Mitä uutta toivot oppivasi X-Conissa?
  2. Tutustu X-Conin ohjelmakarttaan etukäteen. Mitkä ohjelmista kiinnostavat eniten? Valitse kolme.

3. Tutustu Huomioi helposti -materiaalipakettiin

Tänä vuonna julkaistu Huomioi helposti -materiaali on koottu työkaluksi inklusiivisuuden lisäämiseen ja erilaisuuden, vammojen ja rajoitteiden huomioimiseen larpeissa. Lue materiaali läpi ja pohdi seuraavia kysymyksiä.

  1. Millaisia ajatuksia paketti herätti?
  2. Oletko kohdannut tilanteita, joissa nyt paketin luettuasi toimisit toisin?